درامد سازی اتومات
استارز وی چیست؟
استارز وی یک پلتفرم ارجاع دهنده و سیستم سازی میباشد.
آیا همه میتوانند کاربر استارز وی باشند؟
بله ، هر شخص در هر موقعیت مکانی ای میتواند کاربر استارز وی باشد.
درامد سازی اتومات چیست؟
فرآیندِ ساختن تجارت انلاین است.
دستاوردها از این فرایند :
سایت اختصاصی + پنل مدیریت کسب وکار ؛ که میتوانید کسب وکار و برند مستقل و پایدار خودتان را در دنیای آنلاین و دیجیتال با پتانسیل وسعت گسترش به تمام دنیای حقیقی بسازید...
سرویس های پیشرفت کسب وکار شما

پکیج vip کسب و کار (راه اندازی سایت)

12,000,000 تومان

مشاوره و ثبت دامنه اختصاصی

1,000,000
500,000 تومان

با ثبت نام کاربرعادی شما یک سایت اختصاصی بدست آوردید؛ سایت اختصاصی پل ارتباطی دنیای واقعی و دنیای آنلاین است ، سایت اختصاصی پایگاه ارائه ی شما و تجارت شما در دنیای آنلاین و دیجیتال است.